PO a BOZP

Zpracování a udržování kompletní dokumentace PO a BOZP v souladu s příslušnými zákonnými předpisy.

Školení PO a BOZP provádím v souladu s obsahem Vámi vykonávané činnosti ve stanovených termínech.