Školení a přihlášky

Školení a provádění zkoušek dle vyhlášky 50/1978 Sb. probíhá v předem vyhlášených termínech.

Osnova školení je upravena vždy tak, aby byla v souladu s Vaším pracovním oborem a zaměřením (např. zdravotnictví, průmysl, stavebnictví, apod.)

Při školení vždy zdůrazňuji vazby mezi právními předpisy elektro a předpisy pro požární bezpečnost staveb a zařízení.

Školení provádím pro maximální počet 12 účastníků.

 

Termíny školení:

V případě zájmu mě kontaktujte.

 

Přihláška ke školení a zkoušce: Prihlaska_vyhl.50

Vyplněnou přihlášku pošlete prosím na email: kontakt@oldrichzoubek.cz